آموزشآموزش نرم افزار درمانگاه

خدمات ارائه شده در نرم افزار آسان طب

لیست خدمات ارائه شده در نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی آسان طب، مربوط به آن دسته از خدماتی است که توسط سیستم پذیرش در پرونده بیماران ثبت شده است. سیستم پذیرش در واقع کارها یا درمان هایی که در مطب، کلینیک یا درمانگاه برای بیماران مراجعه کننده انجام می گردد ثبت و نگه داری می کند. لیست خدمات حاوی اطلاعات دقیق زمان، مقدار و هزینه هر خدمت انجام شده  برای بیماران بوده و امکان تهیه گزارش بر اساس خدمت خاص، که توسط پزشک یا دستیار خاص بر روی بیماری خاص انجام گردیده است توسط گزینه جستجو در نوار ابزار بالای این لیست امکان پذیر است.

 

توسط فرم پذیرش حرفه ای در نرم افزار آسان طب، می توانید چند خدمت مختلف با مقدار تعیین شده را در پرونده پذیرش هر مریض ثبت نمائید. برای این منظور ابتدا می بایست از منوی “سایر” به بخش “تنظیمات سیستم پذیرش” رفته و فرم پذیرش را بر روی حالت حرفه ای تنظیم نمائید.

 

لیست خدمات ارائه شده برای یک بیمار خاص، در قسمتی از پرونده ایشان، قابل دسترسی است. برای این منظور ابتدا به قسمت “بیماران” مراجعه کرده و سپس بیمار مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی کزینه “جزئیات” در نوار ابزار بالای لیست کلیک کنید. بدین ترتیب پرونده بیمار باز می گردد و شما با کلیک بر روی سربرگ “خدمات”، به آن دسته از خدماتی که از ابتدا تا کنون برای بیمار ارائه شده است، دسترسی خواهید داشت.