دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

فاکتور های مواد مصرفی در نرم افزار آسان طب

قسمت فاکتور های مواد مصرفی در نرم افزار مدیریت درمانگاه و مطب آسان طب، مربوط به مدیریت فاکتورهایی است که توسط سیستم پذیرش جهت ثبت مواد مصرفی بیماران از انبار ثبت شده است.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(No Ratings Yet)
Loading...

نظرات شما