آموزشآموزش نرم افزار درمانگاه

نسخ و تهیه دیسکت بیمه

ثبت نسخ و ایجاد دیسکت بیمه، یکی از امکانات نرم افزار مدیریت درمانگاه، کلینیک و مطب آسان طب می باشد و توسط آن، مراکز پزشکی قادر خواهند بود عملیات صدور دیسکت مربوط به سازمان تامین اجتماعی یا نیروهای مسلح و … را به صورت فایل XML انجام دهند. همچنین تهیه انواع گزارشات بیمه ای از سیستم پذیرش و خدمات ارائه شده به بیماران، در این قسمت انجام می گردد.

 

قسمت لیست نسخ و بیمه

برای ورود به قسمت لیست نسخ ثبت شده و ایجاد لیست جهت ارائه به بیمه، از منوی پرونده بر روی گزینه “نسخ و تهیه دیسکت بیمه” کلیک کنید تا پنجره مربوطه باز گردد.

.

ثبت نسخه جدید جهت تهیه دیسکت و گزارشات

جهت ثبت نسخ، بر روی گزینه “جدید” از نوار ابزار بالای لیست کلیک کنید تا پنجره ورود اطلاعات نسخه باز گردد. ابتدا اطلاعات مربوط به بیمار شامل، نوع بیمه تحت پوشش، شماره دفترچه، شماره صفحه را وارد کرده و سپس پزشک، تخصص پزشک، خدمت ارائه شده و اطلاعات دیگر را با توجه به لیست های تعریف شده از قبل انتخاب نمائید و اطلاعات را ذخیره نمائید.

نسخه و صدور دیسکت بیمه نرم افزار درمانگاه.

 انتقال سریع پرونده های پذیرش به لیست 

اگر قصد دارید پرونده های ثبت شده در لیست پذیرش بیماران را به صورت دسته ای وارد لیست نسخ کنید، کافی است بر روی لیست نسخ کلیک راست کرده و بر روی گزینه “ورود دسته ای نسخ از لیست خدمات ارائه شده” کلیک نمائید.

.

تهیه دیسکت بیمه از اطلاعات (فایل XML)

برای ایجاد و تهیه فایل مربوط به سازمان بیمه، ابتدا توسط گزینه “جستجو” از نوار ابزار، محدوده تاریخ را مشخص کرده و اطلاعات را بر اساس آن فیلتر نمائید  و سپس بر روی گزینه “دیسکت بیمه” کلیک نمائید و در پنجره باز شده، محلی را که تمایل دارید فایل XML مربوط به بیمه در آنجا ذخیره گردد را انتخاب نمائید.

تهیه دیسکت بیمه در نرم افزار درمانگاه

ذخیره فایل بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح

فایل دیسکت بیمه ایجاد شده نرم افزار کلینیک

 

.

.

.

.