دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

فروردین, 1392

نرم افزار دفترچه تلفن ، ویرایش 92/01/15

نرم افزار دفترچه تلفن هوشمند توران ، ویرایش فروردین ماه 92 آماده استفاده کاربران ارجمند میباشد.   تغییرات انجام شده در این ویرایش عبارتند از:افزوده شدن کدپستی و چند گزینه دیگر به لیست اطلاعات مشتریان (گزارشات) جستجوی سریعتر نسبت به ویرایش قبل    کاربران محترم برای دریافت فایل بروز رسانی شده نرم افزار، میتوانند از قسمت پشتیبانی سایت، درخواست خود را ارسال نمایند. با تقدیم احترامات – واحد...

جزئیات بیشتر

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل، ویرایش 92/01/15

نرم افزار مدیریت نمایشگاه اتومبیل توران ، ویرایش فروردین ماه 92 آماده استفاده کاربران ارجمند میباشد.   تغییرات انجام شده در این ویرایش عبارتند از:افزودن فرم قرارداد قدیمی به محیط اصلی (برای آن دسته از دوسانی که با سیستم قبل راحت تر بودند) اصلاح سیستم چک و بانک و گزارش گیری دقیق تر افزوده شدن کدپستی و چند گزینه دیگر به لیست اطلاعات مشتریان    کاربران محترم برای دریافت فایل بروز رسانی شده نرم افزار، میتوانند از قسمت پشتیبانی سایت، درخواست خود را ارسال...

جزئیات بیشتر

نرم افزار رستوران، ویرایش 91.12.25

نرم افزار مدیریت رستوران توران، ویرایش اسفند ماه 91 آماده استفاده کاربران ارجمند میباشد.   تغییرات انجام شده در این ویرایش عبارتند از:اصلاح فرم فروش روزانه و سرعت کمی بالاتر در صدور فاکتور اصلاح سیستم انبارداری و صدور پیش فاکتور به مشتریان افزوده شدن کدپستی و چند گزینه دیگر به لیست اطلاعات مشتریان اصلاح دفتر چک و صدور چک    کاربران محترم برای دریافت فایل بروز رسانی شده نرم افزار، میتوانند از قسمت پشتیبانی سایت، درخواست خود را ارسال نمایند. با تقدیم...

جزئیات بیشتر

نرم افزار مطب، ویرایش 91/12/20

نرم افزار مدیریت مطب آسان طب، ویرایش اسفند ماه 91 آماده استفاده کاربران ارجمند میباشد.   تغییرات انجام شده در این ویرایش عبارتند از:اصلاح بانک تصاویر و امکان درج و حذف تصاویر پرونده بیماران از طریق فرم پذیرش اصلاح فرم اطلاعات بیمار و امکان گزارشگیری مستقیم از خدمات و صورتحساب بیمار اضافه شدن دو حالت جدید در نمایش فرم پذیرش اضافه شدن چند پارامتر جدید به جستجوی پیشرفته بیماران (مانده بدهکاری،مانده بستانکاری،بیماران فاقد کارت هوشمند و…) اصلاحیه سرعت دسترسی...

جزئیات بیشتر