دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

خرداد, 1392

نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی ، ویرایش 92/03/21

نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی آسان طب ، ویرایش خرداد ماه 92 آماده استفاده کاربران ارجمند میباشد.   تغییرات انجام شده در این ویرایش عبارتند از:تغییرات در سیستم پذیرش و ثبت شرح حالات تغییرات در سیستم انبارداری و تجویز دارو تغییرات در سیستم تعیین وقت    کاربران محترم برای دریافت فایل بروز رسانی شده نرم افزار، میتوانند از قسمت پشتیبانی سایت، درخواست خود را ارسال نمایند. با تقدیم احترامات – واحد...

جزئیات بیشتر

نرم افزار دفترچه تلفن ، ویرایش 92/03/21

نرم افزار دفترچه تلفن هوشمند توران ، ویرایش خرداد ماه 92 آماده استفاده کاربران ارجمند میباشد.   تغییرات انجام شده در این ویرایش عبارتند از:تغییرات در سیستم ارسال پیامک گروهی امکان گروه بندی نوشته های، دفتر یادداشت امکان مدیریت مشتریان بر اساس کارهای انجام شده و وضعیت نهایی هر کار برای ایشان    کاربران محترم برای دریافت فایل بروز رسانی شده نرم افزار، میتوانند از قسمت پشتیبانی سایت، درخواست خود را ارسال نمایند. با تقدیم احترامات – واحد...

جزئیات بیشتر