دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

مرداد, 1392

شروع کار با نرم افزار مدیریت مراکز حقوقی

در این قسمت به نحوه ورود به نرم افزار و آشنایی اولیه با قسمت های این محصول می پردازیم اجرای نرم افزار از دو طريق مي توانيد برنامه را اجرا نمائيد: 1- بر روي ميانبر نرم افزار در ميز کاري (Desktop) دوبار کليک نمائيد.2-از منوي Start وارد شاخه زير شده و بر روي Lawyer Assistant 2013 کليک نمائيد. All Programs > Aref Rayaneh >Lawyer Assistant 2013. صفحه ورود کاربران به سیستم:اين صفحه جهت ورود و تشخيص هويت کاربران طراحي شده است. پس از ورود به برنامه با رفتن به قسمت کاربران (منوی سایر) می توانید کاربران متعدد با...

جزئیات بیشتر

شروع کار با نرم افزار انبارداری

در این قسمت به نحوه ورود به نرم افزار و آشنایی اولیه با قسمت های این محصول می پردازیم اجرای نرم افزار از دو طريق مي توانيد برنامه را اجرا نمائيد: 1- بر روي ميانبر نرم افزار در ميز کاري (Desktop) دوبار کليک نمائيد.2-از منوي Start وارد شاخه زير شده و بر روي Touran Inventory 2013  کليک نمائيد. All Programs > Aref Rayaneh >Touran Inventory 2013. صفحه ورود کاربران به سیستم:اين صفحه جهت ورود و تشخيص هويت کاربران طراحي شده است. پس از ورود به برنامه با رفتن به قسمت کاربران (منوی سایر) می توانید کاربران متعدد با...

جزئیات بیشتر

شروع کار با نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی

در این قسمت به نحوه ورود به نرم افزار و آشنایی اولیه با قسمت های این محصول می پردازیم . اجرای نرم افزار و ورود به سیستم از دو طريق مي توانيد برنامه را اجرا نمائيد: 1- بر روي ميانبر نرم افزار در ميز کاري (Desktop) دوبار کليک نمائيد.2-از منوي Start وارد شاخه زير شده و بر روي AsanTeb 2013 کليک نمائيد. All Programs > Aref Rayaneh >AsanTeb 2013. صفحه ورود کاربران به سیستم:اين صفحه جهت ورود و تشخيص هويت کاربران طراحي شده است. پس از ورود به برنامه با رفتن به قسمت کاربران (منوی سایر) می توانید کاربران متعدد...

جزئیات بیشتر

شروع کار با نرم افزار هتلداری

در این قسمت به نحوه ورود به نرم افزار و آشنایی اولیه با قسمت های این محصول می پردازیم اجرای نرم افزار از دو طريق مي توانيد برنامه را اجرا نمائيد: 1- بر روي ميانبر نرم افزار در ميز کاري (Desktop) دوبار کليک نمائيد.2-از منوي Start وارد شاخه زير شده و بر روي ParsianGasht 2013 کليک نمائيد. All Programs > Aref Rayaneh >ParsianGasht 2013. صفحه ورود کاربران به سیستم:اين صفحه جهت ورود و تشخيص هويت کاربران طراحي شده است. پس از ورود به برنامه با رفتن به قسمت کاربران (منوی سایر) می توانید کاربران متعدد با سطوح...

جزئیات بیشتر

شروع کار با نرم افزار مدیریت آژانس املاک

در این قسمت به نحوه ورود به نرم افزار و آشنایی اولیه با قسمت های این محصول می پردازیم اجرای نرم افزار از دو طريق مي توانيد برنامه را اجرا نمائيد: 1- بر روي ميانبر نرم افزار در ميز کاري (Desktop) دوبار کليک نمائيد.  2-از منوي Start وارد شاخه زير شده و بر روي َAmlakYar 2013 کليک نمائيد. All Programs > Aref Rayaneh >َAmlakYar 2013. صفحه ورود کاربران به سیستم:اين صفحه جهت ورود و تشخيص هويت کاربران طراحي شده است. پس از ورود به برنامه با رفتن به قسمت کاربران (منوی سایر) می توانید کاربران متعدد با سطوح...

جزئیات بیشتر

شروع کار با نرم افزار مدیریت نمایشگاه اتومبیل

در این قسمت به نحوه ورود به نرم افزار و آشنایی اولیه با قسمت های این محصول می پردازیم اجرای نرم افزار از دو طريق مي توانيد برنامه را اجرا نمائيد: 1- بر روي ميانبر نرم افزار در ميز کاري (Desktop) دوبار کليک نمائيد.. 2-از منوي Start وارد شاخه زير شده و بر روي AutoGallery 2013 کليک نمائيد. All Programs > Aref Rayaneh >Touran AutoGallery 2013. صفحه ورود کاربران به سیستم:اين صفحه جهت ورود و تشخيص هويت کاربران طراحي شده است. پس از ورود به برنامه با رفتن به قسمت کاربران (منوی سایر) می توانید کاربران متعدد با سطوح...

جزئیات بیشتر

شروع کار با نرم افزار مدیریت مراکز حمل و نقل

در این قسمت به نحوه ورود به نرم افزار و آشنایی اولیه با قسمت های این محصول می پردازیم اجرای نرم افزار از دو طريق مي توانيد برنامه را اجرا نمائيد: 1- بر روي ميانبر نرم افزار در ميز کاري (Desktop) دوبار کليک نمائيد.. 2-از منوي Start وارد شاخه زير شده و بر روي Korand 2013  کليک نمائيد. All Programs > Aref Rayaneh >Korand 2013. صفحه ورود کاربران به سیستم:اين صفحه جهت ورود و تشخيص هويت کاربران طراحي شده است. پس از ورود به برنامه با رفتن به قسمت کاربران (منوی سایر) می توانید کاربران متعدد با سطوح دسترسي...

جزئیات بیشتر

شروع کار با نرم افزار مدیریت رستوران و فست فود

در این قسمت به نحوه ورود به نرم افزار و آشنایی اولیه با قسمت های این محصول می پردازیم اجرای نرم افزار از دو طريق مي توانيد برنامه را اجرا نمائيد: 1- بر روي ميانبر نرم افزار در ميز کاري (Desktop) دوبار کليک نمائيد.. 2-از منوي Start وارد شاخه زير شده و بر روي Touran Restaurant2013  کليک نمائيد. All Programs > Aref Rayaneh > Touran Restaurant. صفحه ورود کاربران به سیستم:اين صفحه جهت ورود و تشخيص هويت کاربران طراحي شده است. پس از ورود به برنامه با رفتن به قسمت کاربران (منوی سایر) می توانید کاربران متعدد با...

جزئیات بیشتر

شروع کار با نرم افزار چاپ چک و مدیریت حسابهای بانکی

در این قسمت به نحوه ورود به نرم افزار و آشنایی اولیه با قسمت های این محصول می پردازیم اجرای نرم افزار از دو طريق مي توانيد برنامه را اجرا نمائيد: 1- بر روي ميانبر نرم افزار در ميز کاري (Desktop) دوبار کليک نمائيد. . 2-از منوي Start وارد شاخه زير شده و بر روي ChequePrint 2013 کليک نمائيد. All Programs > Aref Rayaneh > ChequePrint 2013. صفحه ورود کاربران به سیستم:اين صفحه جهت ورود و تشخيص هويت کاربران طراحي شده است. پس از ورود به برنامه با رفتن به قسمت کاربران (منوی سایر) می توانید کاربران متعدد با سطوح...

جزئیات بیشتر

تعریف کاربران متعدد با سطوح دسترسی مختلف در نرم افزار

در این قسمت، نحوه تعریف کاربران مختلف را مورد بررسی قرار میدهیم. بخش کاربران مهمترین بخش سیستم از نظر امنیت، می باشد. توسط این قسمت کاربران مختلف جهت دسترسی به قسمت های برنامه تعریف می نمائید و مشخص می کنید که کدام کاربر مجاز به مشاهده کدام قسمت ها باشد و یا در صورت ورود به هر قسمت از نرم افزار، آیا اجازه اضافه کردن، حذف، ویرایش، چاپ و … را داشته باشد یاخیر؟برای ورود به بخش کاربران، از منوی “سایر” بر روی گزینه “کاربران” کلیک نمائید در پنجره باز شده،...

جزئیات بیشتر

شروع کار با نرم افزار دفترچه تلفن و مدیریت مشتریان

در این قسمت به نحوه ورود به نرم افزار و آشنایی اولیه با قسمت های این محصول می پردازیم اجرای نرم افزار از دو طريق مي توانيد برنامه را اجرا نمائيد: 1- بر روي ميانبر نرم افزار در ميز کاري (Desktop) دوبار کليک نمائيد. . 2-از منوي Start وارد شاخه زير شده و بر روي Touran PhoneBook 2013 کليک نمائيد. All Programs > Aref Rayaneh > PhoneBook 2013. صفحه ورود کاربران به سیستم:اين صفحه جهت ورود و تشخيص هويت کاربران طراحي شده است. پس از ورود به برنامه با رفتن به قسمت کاربران (منوی سایر) می توانید کاربران متعدد با سطوح...

جزئیات بیشتر

نحوه تهیه فایل پشتیبان از نرم افزار دفترچه تلفن و مدیریت مشتریان

در این قسمت، نحوه تهیه فایل پشتیان بصورت دستی و خودکار،از نرم افزار دفترچه تلفن و مدیریت مشتریان را مورد بررسی قرار میدهیم. فايل پشتيبان (Backup): فايل فشرده اي است که براي پشتيباني و محافظت از اطلاعات ثبت شده در برنامه تهيه مي گردد و در صورت بروز حوادث يا مشکلات براي رايانه و اطلاعات ثبت شده، مي توان آن را بازيابي کرده و اطلاعات را به حالت اوليه خود باز گرداند. . طريقه تهيه فايل پشتيبان برای تهیه فايل پشتيبان از اطلاعات موجود در نرم افزار میتوانید از چهار روش اقدام...

جزئیات بیشتر

آموزش نرم افزار مدیریت دفتر وکالت

با سلام و سپاس از شما برای انتخاب نرم افزار مدیریت مراکز حقوقی دستیار وکیل، در این قسمت آموزش نصب و راه اندازی این نرم افزار را بصورت تصویری قرار میدهم. در صورت داشتن هر گونه سوال و یا درخواست راهنمایی بیشتر در این خصوص، میتوانید از قسمت پشتیبانی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.مقدمه نرم افزار مدیریت مراکز حقوقی دستیار وکیل، که یکی از محصولات شرکت عارف رایانه می باشد، یک نرم افزار چند منظوره برای مدیریت و حسابداری مراکز حقوقی طراحی و تولید شده است. با این نرم افزار...

جزئیات بیشتر

آموزش نرم افزار انبارداری و فروش

با سلام و سپاس از شما برای انتخاب نرم افزار انبارداری و فروش  توران، در این قسمت آموزش نصب و راه اندازی این نرم افزار را بصورت تصویری قرار میدهم. در صورت داشتن هر گونه سوال و یا درخواست راهنمایی بیشتر در این خصوص، میتوانید از قسمت پشتیبانی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.مقدمه نرم افزار انبارداری و فروش توران، که یکی از محصولات شرکت عارف رایانه می باشد، یک نرم افزار چند منظوره برای نگهداری و مدیریت اطلاعات مشتریان، کنترل تماس های تلفنی مشتریان، ارسال و دریافت...

جزئیات بیشتر

آموزش نرم افزار مدیریت مطب، کلینیک و درمانگاه

با سلام و سپاس از شما برای انتخاب نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی آسان طب، در این قسمت آموزش استفاده این نرم افزار را بصورت تصویری قرار میدهم. در صورت داشتن هر گونه سوال و یا درخواست راهنمایی بیشتر در این خصوص، میتوانید از قسمت پشتیبانی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.  مقدمه نرم افزارمدیریت مراکز پزشکی آسان طب، که یکی از محصولات شرکت عارف رایانه می باشد، یک نرم افزار چند منظوره برای حسابداری و مدیریت مراکز پزشکی، کنترل تماس های تلفنی مشتریان، ارسال و دریافت...

جزئیات بیشتر