دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

اسفند, 1392

نرم افزار انبارداری | ساده کردن صفحه اصلی برنامه

همانطور که میدانید، نرم افزار انبارداری توران، این امکان را دارد که هر کاربر با توجه به سطح دسترسی که مدیر سیستم برای ایشان تعیین کرده است، می تواند به منوها و قسمت های نرم افزار دسترسی داشته باشد. بعنوان مثال: در سیستم انبار گردانی شما، چند کاربر مشغول کار هستند و قصد دارید یکی از کاربران وقتی با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سیستم می شود، فقط به بخش اطلاعات مشتریان دسترسی داشته باشد و بقیه گزینه ها از دید وی پنهان و غیر قابل دسترسی باشند. برای این منظور، ابتدا از...

جزئیات بیشتر

نرم افزار چاپ چک | ساده کرده صفحه اصلی برنامه

همانطور که میدانید، نرم افزار چاپ روی چک و مدیریت حسابهای بانکی چک نگار، این امکان را دارد که هر کاربر با توجه به سطح دسترسی که مدیر سیستم برای ایشان تعیین کرده است، می تواند به منوها و قسمت های نرم افزار دسترسی داشته باشد. بعنوان مثال: در سیستم کاری شما، چند کاربر مشغول کار هستند و قصد دارید یکی از کاربران وقتی با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سیستم می شود، فقط به بخش اطلاعات مشتریان دسترسی داشته باشد و بقیه گزینه ها از دید وی پنهان و غیر قابل دسترسی باشند. برای این...

جزئیات بیشتر

نرم افزار دفترچه تلفن | ساده کردن صفحه اصلی برنامه

همانطور که میدانید، نرم افزار دفترچه تلفن و مدیریت مشتریان، این امکان را دارد که هر کاربر با توجه به سطح دسترسی که مدیر سیستم برای ایشان تعیین کرده است، می تواند به منوها و قسمت های نرم افزار دسترسی داشته باشد. بعنوان مثال: در سیستم کاری شما، چند کاربر مشغول کار هستند و قصد دارید یکی از کاربران وقتی با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سیستم می شود، فقط به بخش اطلاعات مشتریان دسترسی داشته باشد و بقیه گزینه ها از دید وی پنهان و غیر قابل دسترسی باشند. برای این منظور، ابتدا...

جزئیات بیشتر

نرم افزار رستوران | ساده کردن صفحه اصلی برنامه

همانطور که میدانید، نرم افزار مدیریت رستوران، این امکان را دارد که هر کاربر با توجه به سطح دسترسی که مدیر سیستم برای ایشان تعیین کرده است، می تواند به منوها و قسمت های نرم افزار دسترسی داشته باشد. بعنوان مثال: در سیستم رستوران، چند کاربر مشغول کار هستند و قصد دارید یکی از کاربران وقتی با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سیستم می شود، فقط به بخش اطلاعات مشتریان دسترسی داشته باشد و بقیه گزینه ها از دید وی پنهان و غیر قابل دسترسی باشند. برای این منظور، ابتدا از منوی...

جزئیات بیشتر

نرم افزار تاکسی سرویس | ساده کردن صفحه اصلی برنامه

همانطور که میدانید، نرم افزار مدیریت تاکسی سرویس و پیک موتوری کرند، این امکان را دارد که هر کاربر با توجه به سطح دسترسی که مدیر سیستم برای ایشان تعیین کرده است، می تواند به منوها و قسمت های نرم افزار دسترسی داشته باشد. بعنوان مثال: در سیستم آژانس، چند کاربر مشغول کار هستند و قصد دارید یکی از کاربران وقتی با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سیستم می شود، فقط به بخش اطلاعات مشترکین دسترسی داشته باشد و بقیه گزینه ها از دید وی پنهان و غیر قابل دسترسی باشند. برای این منظور،...

جزئیات بیشتر

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل | ساده کردن صفحه اصلی برنامه

همانطور که میدانید، نرم افزار مدیریت نمایشگاه اتومبیل توران، این امکان را دارد که هر کاربر با توجه به سطح دسترسی که مدیر سیستم برای ایشان تعیین کرده است، می تواند به منوها و قسمت های نرم افزار دسترسی داشته باشد. بعنوان مثال: در سیستم فروشگاه اتومبیل، چند کاربر مشغول کار هستند و قصد دارید یکی از کاربران وقتی با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سیستم می شود، فقط به بخش اطلاعات مشتریان دسترسی داشته باشد و بقیه گزینه ها از دید وی پنهان و غیر قابل دسترسی باشند. برای این...

جزئیات بیشتر

نرم افزار املاک | ساده کرده صفحه اصلی برنامه

همانطور که میدانید، نرم افزار مدیریت آژانس املاک، این امکان را دارد که هر کاربر با توجه به سطح دسترسی که مدیر سیستم برای ایشان تعیین کرده است، می تواند به منوها و قسمت های نرم افزار دسترسی داشته باشد. بعنوان مثال: در سیستم آژانس املاک، چند کاربر مشغول کار هستند و قصد دارید یکی از کاربران وقتی با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سیستم می شود، فقط به بخش اطلاعات مشتریان دسترسی داشته باشد و بقیه گزینه ها از دید وی پنهان و غیر قابل دسترسی باشند. برای این منظور، ابتدا از...

جزئیات بیشتر

نرم افزار وکالت | ساده کردن صفحه اصلی برنامه

همانطور که میدانید، نرم افزار مدیریت دفاتر وکالت، این امکان را دارد که هر کاربر با توجه به سطح دسترسی که مدیر سیستم برای ایشان تعیین کرده است، می تواند به منوها و قسمت های نرم افزار دسترسی داشته باشد. بعنوان مثال: در سیستم دفتر وکالت، چند کاربر مشغول کار هستند و قصد دارید یکی از کاربران وقتی با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سیستم می شود، فقط به بخش اطلاعات مشتریان دسترسی داشته باشد و بقیه گزینه ها از دید وی پنهان و غیر قابل دسترسی باشند. برای این منظور، ابتدا از منوی...

جزئیات بیشتر

پرسش و پاسخ پیرامون نرم افزار انبارداری و مدیریت فروش

در این صفحه سوالات رایج کاربران نرم افزار انبارداری و مدیریت فروش توران را همراه با پاسخ قرار می دهیم. برخی سوالات دیگر نیز توسط کاربران مطرح شده که مربوط به کلیه محصولات شرکت می باشد و آن دسته از سوالات در بخش پرسش و پاسخ سایت قرار گرفته اند.  شما نیز در صورتی که سوالی دارید از بخش پشتیبانی برای کارشناسان ما ارسال نمائید تا درصورت عمومی بودن آن، در این صفحات قرار داده...

جزئیات بیشتر

پرسش و پاسخ پیرامون نرم افزار چاپ روی چک و مدیریت حسابهای بانکی

در این صفحه سوالات رایج کاربران نرم افزار چاپ روی چک و مدیریت حسابهای بانکی چک نگار را همراه با پاسخ قرار می دهیم. برخی سوالات دیگر نیز توسط کاربران مطرح شده که مربوط به کلیه محصولات شرکت می باشد و آن دسته از سوالات در بخش پرسش و پاسخ سایت قرار گرفته اند.  شما نیز در صورتی که سوالی دارید از بخش پشتیبانی برای کارشناسان ما ارسال نمائید تا درصورت عمومی بودن آن، در این صفحات قرار داده...

جزئیات بیشتر

پرسش و پاسخ پیرامون نرم افزار دفترچه تلفن و مدیریت مشتریان

در این صفحه سوالات رایج کاربران نرم افزار دفترچه تلفن و مدیریت مشتریان توران را همراه با پاسخ قرار می دهیم. برخی سوالات دیگر نیز توسط کاربران مطرح شده که مربوط به کلیه محصولات شرکت می باشد و آن دسته از سوالات در بخش پرسش و پاسخ سایت قرار گرفته اند.  شما نیز در صورتی که سوالی دارید از بخش پشتیبانی برای کارشناسان ما ارسال نمائید تا درصورت عمومی بودن آن، در این صفحات قرار داده...

جزئیات بیشتر

پرسش و پاسخ پیرامون نرم افزار مدیریت رستوران و فست فود

در این صفحه سوالات رایج کاربران نرم افزار مدیریت رستوران و فست فود توران را همراه با پاسخ قرار می دهیم. برخی سوالات دیگر نیز توسط کاربران مطرح شده که مربوط به کلیه محصولات شرکت می باشد و آن دسته از سوالات در بخش پرسش و پاسخ سایت قرار گرفته اند.  شما نیز در صورتی که سوالی دارید از بخش پشتیبانی برای کارشناسان ما ارسال نمائید تا درصورت عمومی بودن آن، در این صفحات قرار داده...

جزئیات بیشتر

پرسش و پاسخ پیرامون نرم افزار مدیریت تاکسی سرویس و پیک موتوری

در این صفحه سوالات رایج کاربران نرم افزار مدیریت تاکسی سروی و پیک موتوری کرند را همراه با پاسخ قرار می دهیم. برخی سوالات دیگر نیز توسط کاربران مطرح شده که مربوط به کلیه محصولات شرکت می باشد و آن دسته از سوالات در بخش پرسش و پاسخ سایت قرار گرفته اند.  شما نیز در صورتی که سوالی دارید از بخش پشتیبانی برای کارشناسان ما ارسال نمائید تا درصورت عمومی بودن آن، در این صفحات قرار داده...

جزئیات بیشتر

پرسش و پاسخ پیرامون نرم افزار مدیریت نمایشگاه اتومبیل

در این صفحه سوالات رایج کاربران نرم افزار مدیریت نمایشگاه اتومبیل را همراه با پاسخ قرار می دهیم. برخی سوالات دیگر نیز توسط کاربران مطرح شده که مربوط به کلیه محصولات شرکت می باشد و آن دسته از سوالات در بخش پرسش و پاسخ سایت قرار گرفته اند.  شما نیز در صورتی که سوالی دارید از بخش پشتیبانی برای کارشناسان ما ارسال نمائید تا درصورت عمومی بودن آن، در این صفحات قرار داده...

جزئیات بیشتر

پرسش و پاسخ پیرامون نرم افزار مدیریت آژانس املاک

در این صفحه سوالات رایج کاربران نرم افزار مدیریت آژانس املاک را همراه با پاسخ قرار می دهیم. برخی سوالات دیگر نیز توسط کاربران مطرح شده که مربوط به کلیه محصولات شرکت می باشد و آن دسته از سوالات در بخش پرسش و پاسخ سایت قرار گرفته اند.  شما نیز در صورتی که سوالی دارید از بخش پشتیبانی برای کارشناسان ما ارسال نمائید تا درصورت عمومی بودن آن، در این صفحات قرار داده...

جزئیات بیشتر