دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

خرداد, 1393

اسناد و مکاتبات اداری در نرم افزار مدیریت دفتر وکالت

. . . . . . . . . . . . .

جزئیات بیشتر

قراردادها در نرم افزار مدیریت دفتر وکالت

. . . . . . . . . . . .

جزئیات بیشتر

وکالتنامه ها در نرم افزار مدیریت دفتر وکالت

بخش وکالتنامه ها در نرم افزار وکالت عارف رایانه، همانطور که از نام آن پیداست، مربوط به ثبت و مدیریت اطلاعات وکالتنامه ها می باشد. در این قسمت علاوه بر ثبت و چاپ وکالتنامه، امکان بایگانی و جستجوی پیشرفته بر اساس شرایط خاص نیز امکان پذیر است.   ثبت و چاپ وکالتنامه جدید جهت ثبت وکالتنامه جدید، از نوار ابزار بالای لیست وکالتنامه ها، بر روی گزینه جدید کلیک نمائید فرم مربوط به ورود اطلاعات وکالتنامه جدید باز گردد. در فرم مذکور، قسمت های مربوطه را وارد کرده و بر روی گزینه...

جزئیات بیشتر

تقویم کاری در نرم افزار دستیار وکیل

. . . . . . . . . . . . . . .  

جزئیات بیشتر

لیست پرونده های موکلین در نرم افزار دفتر وکالت

. . . . . . . . . . . .   . .

جزئیات بیشتر

رسید های تحویل خودرو در نرم افزار مدیریت اتوگالری

. . . . . . . . . .

جزئیات بیشتر

قرارداد های اختصاصی در نرم افزار نمایشگاه ماشین

. . . . . . . . . . .

جزئیات بیشتر

قرارداد های فروش اقساطی خودرو در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

. . . . . . . . . . . . . . . .

جزئیات بیشتر

قرارداد های اجاره به شرط تملیک خودرو در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

. . . . . . . . . . . . . . .

جزئیات بیشتر

مبایعه نامه ها در نرم افزار نمایشگاه خودرو

. . . . . . . . . . . . . .  

جزئیات بیشتر

تشکیل پرونده جدید در نرم افزار دفتر وکالت

. . . . . . . . . . . . . . . .

جزئیات بیشتر

تعریف خدمات و هزینه ها در نرم افزار دفتر وکالت

. . . . . . . . . . . . . . .

جزئیات بیشتر

لیست تقاضاها در نرم افزار نمایشگاه خودرو

. . . . . . . . . . . . .

جزئیات بیشتر

تعریف دلایل مراجعه موکلین در نرم افزار دفتر وکالت

. . . . . . . . . . .

جزئیات بیشتر

تعریف انواع پرونده حقوقی در نرم افزار وکالت

. . . . . . . . . . . .

جزئیات بیشتر