دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

آموزش نرم افزار درمانگاه

تنظیمات رزرو وقت در نرم افزار آسان طب

قسمت تنظیمات رزور وقت در نرم افزار مدیریت مطب، کلینیک و درمانگاه آسان طب، مربوط به انجام برخی تنظیمات بر روی  سیستم وقت دهی به بیماران می باشد که جهت سهولت و هوشمندی این سیستم، مورد استفاده قرار می گیرد. این تنظیمات شامل تعیین اوقات خالی از قبل ایجاد شده برای پزشک یا پزشکان و تنظیمات ارسال پیامک یادآوری اوقات ملاقات (ویزیت) بیماران را برای سیستم رزور وقت انجام می دهد. توسط بخش “ایجاد وقت خالی از قبل تعیین شده” در این قسمت می توانید با توجه به روزها و ساعات کاری...

جزئیات بیشتر

تعریف شیفت های کاری در نرم افزار آسان طب

تعریف شیفت های کاری در نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک آسان طب، به شما امکان تفکیک اطلاعات ثبت شده در سیستم پذیرش بر اساس ساعات شیفت کار مرکز را فراهم می کند. در این قسمت شما با توجه به ساعات کاری مرکز، شیفت های مربوطه را تعریف می کنید و سیستم به محض ورود کاربر به سیستم، شیفت مورد نظر را با توجه به ساعت سیستم، انتخاب می کند و هنگام ثبت پرونده پذیرش بیمار جدید، شیفت کاری مورد نظر در پرونده وی درج می گردد. توسط گزینه جستجوی پیشفرفته در قسمت لیست پذیرش بیماران، میتوانید...

جزئیات بیشتر

تعریف سوابق پزشکی بیماران در نرم افزار آسان طب

سوابق پزشکی بیماران، آن دسته از اطللاعاتی است که هنگام تشکیل پرونده برای بیماران ، جهت بررسی اولیه وضعیت بیمار در پرونده ایشان ثبت می گردد. اطلاعاتی که با توجه به سوالات پرسیده شده از بیمار نظیر: آلرژی به داروی خاص، سابقه عمل جراحی، فشار خون و …  در پرونده پزشکی بیمار ثبت می گردد. در نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی آسان طب، قسمتی جهت درج اینگونه سوالات وجود دارد که تحت عنوان تعریف سوابق پزشکی که در بخش تعاریف پایه قرار گرفته شده است. پس از تعریف سوالات مربوط به...

جزئیات بیشتر

تعریف دستیاران در نرم افزار آسان طب

یکی از امکانات نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک آسان طب، تعریف دستیار با درصد سهم مشخص شده می باشد و هنگام پذیرش بیماران ، میتوان کد دستیار مورد نظر را در بخش مربوط به دستیار پزشک معالج، در پرونده پزشکی بیمار درج نمود، ثبت اطلاعات دستیار در پرونده بیمار، علاوه بر گزارشگیری متنوع بر اساس دستیاران، میتوان نسبت به خدمت ارائه شده مورد نظر، برای دستیار مورد نظر درصد سهام در نظر...

جزئیات بیشتر

تعریف پزشکان در نرم افزار آسان طب

قسمت تعریف پزشکان در نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی آسان طب، مربوط به ثبت اطلاعات پزشکان حاضر در مطب یا کلینیک شما می باشد. در این بخش می توانسد از یک پزشک تا هر تعدادی که تمایل داشته باشید تعریف کرده و صمن تعیین درصد سهام از خدمات ارائه شده (در صورت نیاز)، در سیستم پذیرش بیماران از آنها استفاده نمائید. در صورتی که از نرم افزار آسان طب برای مطب استفاده می کنید و فقط یک پزشک در مطب حاضر می باشد، جهت سهولت در پذیرش بیماران و انتخاب خود کار آن پزشک بعنوان پزشک معالج بیمار،...

جزئیات بیشتر

دوره های درمانی در نرم افزار آسان طب

قسمت دوره های درمانی در نرم افزار آسان طب، مربوط به ثبت عناوین پکیج های ارائه شده یا طرح درمان برای بیماران می باشد. پکیج های ارائه شده، آن دسته از خدماتی هستند که در قالب یک دوره خاص و با تخفیفات ویژه برای مراجعین ارائه می گردد. پس از ثبت پکیج های مربوط به خدمات، در فرم استاندارد  و حرفه ای پذیرش، قسمتی وجود دارد که میتوان کد درمان یا کد پکیج را در آن قسمت وارد نمود. این عمل باعث می گردد در آینده بتوان بر اساس پکیج یا دروه درمانی خاص که بر روی بیماران صورت گرفته است،...

جزئیات بیشتر

تعریف خدمات پزشکی در نرم افزار آسان طب

قسمت تعریف خدمات پزشکی در نرم افزار مدیریت مطب، کلینیک و درمانگاه آسان طب، مربوط به ثبت تعرفه هزینه های مربوط به خدمات قابل ارائه در مرکز را تعریف میکنید. به تعرفه خدمات پزشکی، تعرفه درمانها نیز گفته می شود. ثبت تعرفه خدمات پزشکی، در نرم افزار آسان طب باعث می گردد هنگام پذیرش بیمار مراجعه کننده، نیازی به تایپ عنوان خدمت یا درمان و هزینه های مربوطه در پرونده وی نباشید، چرا که این عملیات با ورود کد خدمت یا انتخاب آن از لیست خدمات، انجام خواهد شد. تعرفه خدمات پزشکی شامل...

جزئیات بیشتر

معاینات و شرح حالات در نرم افزار آسان طب

قسمت معاینات و شرح حالات در نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک آسان طب، امکان ثبت عناوین و توضیحاتی از معاینات و شرح حالات معمول برای بیماران را فراهم می کند. این عمل باعث می گردد تا پزشکان هنگام درج معاینات و شرح حالات تکراری، از تایپ مجدد آنها خود داری کرده و در کوتاه ترین زمان، شرحی از وضعیت بیمار در پرونده پزشکی وی درج...

جزئیات بیشتر

تعریف نواحی (بدن) در نرم افزار آسان طب

در صورتی که هنگام پذیرش بیماران مطب یا کلینیک، و درج خدمت ارائه شده در پرونده پذیرش بیمار، قصد داری ثبت کنید خدمت یا درمان صورت گرفته در کدام نقطه از بدن وی انجام شده است، می توانید آن دسته از نواحی بدن را که در مرکز بر روی آنها درمان انجام می گردد را در سیستم تعریف کرده و هنگام ثبت پرونده پذیرش برای بیماران مراجعه کننده، آن ناحیه را از لیست انتخاب نمائید.ثبت نواحی بدن در پرونده پذیرش بیماران، امکان تهیه گزارشات متنوع از لیست مراجعات و پذیرش های انجام شده بر اساس...

جزئیات بیشتر

تعریف تشخیص ها در نرم افزار آسان طب

تشخیص در نرم افزار مدیریت مراکز پرشکی آسان طب، به عنوان تشخیص بیماری بیمار مراجعه کننده گفته می شود که پزشک هنگام معاینه بیمار، در پرونده پذیرش ایشان درج می کند. از آنجا که بسیاری از تشخیص ها با توجه به تخصص پزشک یا مراجعین یکسان، میتوانند تکراری باشد، این تشخیص ها را می توان در قسمتی از نرم افزار آسان طب تعریف کرده و هنگام درج در پرونده بیمار، از آنها استفاده کرد.همچنین میتوان گزارشاتی متنوع از لیست مراجعات بیماران بر اساس تشخیص خاص بدست...

جزئیات بیشتر

تعریف علت های مراجعه بیماران در نرم افزار آسان طب

علت های مراجعه بیماران یکی از پارمترهایی است که هنگام تشکیل پرونده و پذیرش بیماران در مطب یا درمانگاه در پرونده ایشان درج می گردد. نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی آسان طب، با فراهم کرده قسمتی مجزا برای تعریف علت های معمول مراجعین مطب یا درمانگاه، باعث می گردد تا هنگام تشکیل پرونده و پذیرش بیمار جدید، علت مراجعه وی را از لیست از قبل تعریف شده انتخاب کرد و علاوه بر تسریع در روند پذیرش، گزارشات جامع از سیستم پذیرش بر اساس علت های مراجعه بیماران تهیه نمود.افزودن علت...

جزئیات بیشتر

تعریف بخش ها و تخت ها در نرم افزار آسان طب

تعریف بخش و تخت در نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک آسان طب مربوط به ثبت و کدینگ بخش ها و تخت های مرکز می باشد که این عمل جهت تفکیک پرونده های پذیرش بیماران بر اساس بخش، اتاق تخت مورد نظر می گردد. در فرم پذیرش استاندارد و حرفه ای نرم افزار آسان طب، امکان انتخاب بخش، اتاق و تخت برای خدمات ارائه شده به بیماران امکان پذیر است. انتخاب بخش، اتاق و تخت به هنگام پذیرش بیمار، باعث می گردد هنگام تهیه گزارشات متنوع از کارکرد مطب یا کلینیک، گزارشات کارکرد از بخش، اتاق یا تخت خاص تهیه...

جزئیات بیشتر

تعریف بیمه ها در نرم افزار آسان طب

تعریف بیمه ها در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه آسان طب، این امکان را فراهم می آورد تا بیمه های تحت پوشش مرکز را در نرم افزار تعریف کرده و به هنگام تشکیل پرونده و پذیرش بیماران مراجعه کننده، بیمه مورد نظر را لیست از قبل تعریف شده انتخاب کرد. . . . . . . .

جزئیات بیشتر

تماس های دریافتی در نرم افزار آسان طب

بخش “تماس های دریافتی” در نرم افزار مدیریت مطب، کلینیک و درمانگاه آسان طب، یکی از امکانات کاربردی این نرم افزار است که در راستای کنترل، سرویس دهی و مدیریت تماس های تلفنی دریافتی در سیستم تعبیه شده است. این قسمت توسط دستگاه کالر آیدی، ضمن نمایش مشخصات فرد تماس گیرنده با مرکز، امکان رزور وقت برای ایشان را در کوتاه ترین زمان فراهم کرده و همچنین توسط بخش “لیست کل تماس ها”، میتوان از این تماس ها، گزارشات متنوع تهیه...

جزئیات بیشتر

لیست کل تماس ها در نرم افزار

قسمت “لیست کل تماس ها” در نرم افزار، مربوط به مدیریت تماس هایی است که توسط بخش تماس های دریافتی و با استفاده از دستگاه کالر آیدی در سیستم ثبت شده هستند. تماس های دریافتی آن دسته از تماس هایی است که توسط سیستم مونیتورینگ خطوط تلفن توسط دستگاه های کالر آیدی، در بانک اطلاعاتی نرم افزار ثبت می گردند. شما در این لیست، می توانید از کل تماس هایی که با شماره تلفن های ثابت شما گرفته شده، گزارشات متنوع تهیه نمائید. این گزارشات میتواند بر اساس بازه زمانی خاص، تماس گیرنده...

جزئیات بیشتر

تنظیمات سیستم پذیرش بیماران در نرم افزار آسان طب

همانطور که می دانید، سیستم پذیرش یکی از مهمترین امکانات نرم افزار آسان طب می باشد و توسط آن می توانید برای بیماران مراجعه کننده، پرونده ای تشکیل دهید که در آن اطلاعات مربوط به خدمات ارائه شده  و یا گزارشاتی از شرح حالات و تصاویر پزشکی ثبت گردند. سیستم پذیرش قادر است گزارشات جامع و متنوعی از کارکرد درمانگاه، کلینیک یا مطب برای پزشکان و مدیران این مراکز ارائه دهد.  از آنجا که کار کردن کاربران با سیستم پذیرش و تهیه گزارشات از آن دارای حالت های مختلفی است، مدیر سیستم می...

جزئیات بیشتر