دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

آموزش شبکه wireless

شبکه کردن دو یا چند رایانه

در این مقاله که به درخواست برخی از مشتریان شرکت تهیه شده است، به طریقه شبکه کردن دو یا چند رایانه با یکدیگر را به صورت ساده و عملی می پردازیم. توجه داشته باشید که هدف ما در اینجا، شبکه شدن رایانه ها جهت استفاده از نرم افزار ها به صورت تحت شبکه است و نیازی نمی بینیم مسائل پیشرفته شبکه را که فعلاً ضرورتی ندارد تشریح کنیم. برای مطالعه و تحقیق بیشتر می توانید در اینترنت جستجو کنید.. . شبکه کردن یعنی چه؟ اگر بخواهیم تعریفی ساده برای شبکه کردن ارائه کنیم، شبکه کردن یعنی دو یا...

جزئیات بیشتر