دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

ارسال ایمیل با نرم افزار

ارسال ایمیل در نرم افزار

قسمت ارسال ایمیل در نرم افزار های عارف رایانه، پنجره ای ساده را جهت ارسال ایمیل برای مشتریان، در اختیار شما قرار می دهد. در این پنجره با ورود اطلاعات مربوط به ایمیل، در مدت زمان کوتاهی می توانید برای مشتری خاص ایمیل ارسال نمائید. در حال حاضر این قسمت جهت ارسال ایمیل به صورت تکی، طراحی شده است اما در آینده امکان ارسال گروهی ایمیل برای مشتریان نیز به نرم افزار های عارف رایانه اضافه خواهد شد. توجه داشته باشید  قبل از ارسال ایمیل، ابتدا باید مشخصات مربوط به حساب ایمیل خود...

جزئیات بیشتر