دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

ارسال پیامک منطقه ای

مناطق جغرافیایی جهت تفکیک مشتریان و اشخاص

بخش مناطق جغرافی در سیستم های نرم افزاری عارف رایانه، جهت تعریف و طبقه بندی انواع منطقه جغرافیایی جهت تفکیک مشتریان می باشد. مناطق جغرافیایی در نرم افزار، امکان تعریف منطقه تا 6 سطح را برای کاربران فراهم می کند. توسط این قسمت می توانید مشتریان را بر اساس استان، شهر، منطقه، بلوار یا خیابان، کوچه/محله و… دسته بندی کنید و با دسترسی سریع به مشتریان خاص در منظقه خاص، عملیاتی نظیر ارسال پیامک یا … را برای ایشان انجام دهید. . … افزودن عنوان جدید به لیست مناطق برای...

جزئیات بیشتر