دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

ارسال SMS با نرم افزار مطب

ارسال پیامک گزارش کارکرد سیستم

شما اینجا هستید: صفحه اصلی > آموزش > آموزش استفاده از نرم افزار آسان طب > ارسال پیامک گزارش کارکرد سیستمیکی از امکانات کاربردی و مهم نرم افزار مدیریت مطب ، کلینیک و درمانگاه آسان طب، سیستم ارسال گزارشات کارکرد سیستم از طریق پیامک (سامانه پیام کوتاه) برای مدیران، پزشکان و دستیاران می باشد. مدیران مرکز پزشکی، پزشکان و دستیاران حاضر در مرکز، می توانند روزانه از وضعیت کارکرد سیستم با توجه به سیاست های در نظر گرفته شده، آگاه باشند. در این سیستم میتوان تعیین نمود...

جزئیات بیشتر