دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

برنامه پزشک

تعریف پزشکان در نرم افزار آسان طب

قسمت تعریف پزشکان در نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی آسان طب، مربوط به ثبت اطلاعات پزشکان حاضر در مطب یا کلینیک شما می باشد. در این بخش می توانسد از یک پزشک تا هر تعدادی که تمایل داشته باشید تعریف کرده و صمن تعیین درصد سهام از خدمات ارائه شده (در صورت نیاز)، در سیستم پذیرش بیماران از آنها استفاده نمائید. در صورتی که از نرم افزار آسان طب برای مطب استفاده می کنید و فقط یک پزشک در مطب حاضر می باشد، جهت سهولت در پذیرش بیماران و انتخاب خود کار آن پزشک بعنوان پزشک معالج بیمار،...

جزئیات بیشتر