دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

تلفن کردن با نرم افزار

تنظیمات شماره گیری در نرم افزار

توسط بخش تنظیمات شماره گیری در نرم افزار های عارف رایانه می توانید تعیین کنید قسمت هایی از نرم افزار که امکان شماره گیری تلفن افراد وجود دارد، عملیات تماس یا شماره گیری توسط کدام دستگاه یا مودم انجام گردد. بعنوان مثال: در صورتی که می خواهید از طریق کامپیوتر با مشتریان خود تماس بگیرید، و این کار را از طریق اتصال کابل تلفن به مودم انجام دهید، کافی است تنظیمات اتصال نرم افزار به مودم را در این قسمت انجام داده و عملیات شماره گیری را توسط مودم انجام دهید.  برای شماره...

جزئیات بیشتر