دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

تنظیمات سیستم پذیرش مطب

تنظیمات سیستم پذیرش بیماران در نرم افزار آسان طب

همانطور که می دانید، سیستم پذیرش یکی از مهمترین امکانات نرم افزار آسان طب می باشد و توسط آن می توانید برای بیماران مراجعه کننده، پرونده ای تشکیل دهید که در آن اطلاعات مربوط به خدمات ارائه شده  و یا گزارشاتی از شرح حالات و تصاویر پزشکی ثبت گردند. سیستم پذیرش قادر است گزارشات جامع و متنوعی از کارکرد درمانگاه، کلینیک یا مطب برای پزشکان و مدیران این مراکز ارائه دهد.  از آنجا که کار کردن کاربران با سیستم پذیرش و تهیه گزارشات از آن دارای حالت های مختلفی است، مدیر سیستم می...

جزئیات بیشتر