دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

تنظیمات نرم افزار عارف رایانه

تنظیمات سیستم در نرم افزار

قسمت تنظیمات سیستم در نرم افزار های عارف رایانه، مربوط به تنظیمات اختصاصی مربوط به کاربران نرم افزار می باشد. برخی از این تنظیمات برای تمام کاربران یکسان بوده و برخی برای هر کاربر می تواند متفاوت و دلخواه باشد مانند: عناوین مربوط به گزارشات چاپ (لوگو و مشخصات مربوط به شما که در سربرگ گزارشات قرار می گیرد)، تنظیمات مربوط به پنجره ها و نحوه نمایش اطلاعات برای هر کاربر، تنظیمات ایمیل و تنظیمات مربوط به تهیه فایل پشتیبانی از نرم افزار (بک آپ گیری خودکار)، تغییر عکس زمینه...

جزئیات بیشتر