دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

تنظیمات پذیرش نرم افزار مطب

تنظیمات سیستم پذیرش بیماران در نرم افزار آسان طب

همانطور که می دانید، سیستم پذیرش یکی از مهمترین امکانات نرم افزار آسان طب می باشد و توسط آن می توانید برای بیماران مراجعه کننده، پرونده ای تشکیل دهید که در آن اطلاعات مربوط به خدمات ارائه شده  و یا گزارشاتی از شرح حالات و تصاویر پزشکی ثبت گردند. سیستم پذیرش قادر است گزارشات جامع و متنوعی از کارکرد درمانگاه، کلینیک یا مطب برای پزشکان و مدیران این مراکز ارائه دهد.  از آنجا که کار کردن کاربران با سیستم پذیرش و تهیه گزارشات از آن دارای حالت های مختلفی است، مدیر سیستم می...

جزئیات بیشتر