دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

دانلود برنامه پذیرش درمانگاه

پذیرش بیماران در نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی آسان طب

قسمت پذیرش که یکی از پرکاربرد ترین قسمت های نرم افزار آسان طب محسوب میشود، مربوط به ثبت اطلاعات پرونده پذیرش بیماران یا مراجعین می باشد و توسط آن می توانید مراجعات مرکز را در سیستم ثبت و مدیریت کرده، و علاوه بر آن برای مراجعه کننده قبوض صندوق و … صادر نمائید. . پرونده پذیرش چیست؟ پرونده پذیرش پرونده ای است که در آن، خدماتی را که برای بیماران یا مراجعین به مطب، درمانگاه یا کلینیک انجام می گردد را ثبت می کنیم و طی آن مشخص می کنیم در چه تاریخی، چه ساعتی و توسط کدام پرسنل...

جزئیات بیشتر