دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

دانلود نرم فزار مطب

نرم افزار مطب | سیستم مدیریت مطب پزشکی|نرم افزار مطب پزشکان

نرم افزار مطب | سیستم مدیریت مطب پزشکی|نرم افزار مطب پزشکان

نرم افزار مدیریت مطب پزشکی آسان طب، برنامه حسابداری و مدیریت انواع مطب عمومی و تخصصی می باشد. این نرم افزار مطب به سادگی و در کوتاه ترین زمان، مراجعات بیماران مطب پزشکان را مدیریت نموده و برای آنان عملیاتی مانند: تشکیل پرونده، پذیرش، تعیین نوبت برای مراحعه بعدی و ... را انجام می دهد. قابلیت تعریف خدمات پزشکی مختلف در نرم افزار، این امکان را برای پزشک بوجود آورده است تا از آن در هر گونه مطب پزشکی اعم از : عمومی، زیبایی، ارتوپدی، دندانپزشکی، چشم پزشکی...

جزئیات بیشتر