دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

رک اتاق های هتل

سیستم رک در نرم افزار مدیریت هتل

سیستم رک بخشی از نرم افزار هتداری عارف رایانه است که توسط آن می تونید وضعیت اتاق ها را (خالی، رزرو شده، و پر) را به صورت چارت گرافیکی مشاهده نمائید. سیستم رک برای شما مشخص می کند کدام اتاق در چه بازه زمانی آزاد بوده و می توان میهمان یا میهمانان را در آن اسکان داد. . وضعیت اتاق ها در رک وضعیت اتاق ها در سیستم رک توسط چهار رنگ مشخص می گردد. رنگ سفید (بدون رنگ): نمایان گر آزاد بودن اتاق است. رنگ نارنجی: نمایانگر رزرو بودن اتاق است. رنگ سبز: پر یا اشغال بودن اتاق و رنگ خاکستری...

جزئیات بیشتر