دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

سند حواله بانکی در نرم افزار

حواله بین بانکی در نرم افزار

قسمت حواله بانکی در نرم افزار، این امکان را به کاربران می دهد تا عملیات برداشت از یک بانک و واریز به بانکی دیگر را طی یک فرم، در قسمت مدیریت حسابهای بانکی ثبت نمایند. در این فرم می توان با انتخاب بانک مبدأ و بانک مقصد، و ورود اطلاعات مربوط حواله ، عملیات برداشت و واریز را با صرف وقت کمی انجام...

جزئیات بیشتر