دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

شرح حال مریض

معاینات و شرح حالات در نرم افزار آسان طب

قسمت معاینات و شرح حالات در نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک آسان طب، امکان ثبت عناوین و توضیحاتی از معاینات و شرح حالات معمول برای بیماران را فراهم می کند. این عمل باعث می گردد تا پزشکان هنگام درج معاینات و شرح حالات تکراری، از تایپ مجدد آنها خود داری کرده و در کوتاه ترین زمان، شرحی از وضعیت بیمار در پرونده پزشکی وی درج...

جزئیات بیشتر