دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

شیفت مطب

تعریف شیفت های کاری در نرم افزار آسان طب

تعریف شیفت های کاری در نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک آسان طب، به شما امکان تفکیک اطلاعات ثبت شده در سیستم پذیرش بر اساس ساعات شیفت کار مرکز را فراهم می کند. در این قسمت شما با توجه به ساعات کاری مرکز، شیفت های مربوطه را تعریف می کنید و سیستم به محض ورود کاربر به سیستم، شیفت مورد نظر را با توجه به ساعت سیستم، انتخاب می کند و هنگام ثبت پرونده پذیرش بیمار جدید، شیفت کاری مورد نظر در پرونده وی درج می گردد. توسط گزینه جستجوی پیشفرفته در قسمت لیست پذیرش بیماران، میتوانید...

جزئیات بیشتر