دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

صدور فاکتور فروش

فروش و خروج کالا در سیستم انبارداری نرم افزارهای عارف رایانه

توسط قسمت فروش و خروج کالا در سیستم انبارداری، می توان عملیات ثبت و صدور فاکتور فروش را در نرم افزار انجام داده و گزارشات متنوعی از فروش مربوط به انبار، کالا، مشتری خاص و … تهیه نمود. سیستم انبارداری بر اساس نرم افزار انبارداری و فروش در برخی از محصولات عارف رایانه قرار داده شده است و پس از ثبت فاکتور های فروش در این قسمت، اقلام مندرج در فاکتور، بطور خودکار از موجودی انبار کسر خواهند شد. با کلیک بر روی گزینه “فاکتور فروش جدید” از منوی “سیستم انبارداری“،...

جزئیات بیشتر