دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

علت مراجعه مریض

تعریف علت های مراجعه بیماران در نرم افزار آسان طب

علت های مراجعه بیماران یکی از پارمترهایی است که هنگام تشکیل پرونده و پذیرش بیماران در مطب یا درمانگاه در پرونده ایشان درج می گردد. نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی آسان طب، با فراهم کرده قسمتی مجزا برای تعریف علت های معمول مراجعین مطب یا درمانگاه، باعث می گردد تا هنگام تشکیل پرونده و پذیرش بیمار جدید، علت مراجعه وی را از لیست از قبل تعریف شده انتخاب کرد و علاوه بر تسریع در روند پذیرش، گزارشات جامع از سیستم پذیرش بر اساس علت های مراجعه بیماران تهیه نمود.افزودن علت...

جزئیات بیشتر