دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

مدیریت معاینات بیماران

معاینات انجام شده در نرم افزار آسان طب

معاینات انجام شده بیماران، قسمتی از نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی آسان طب است که این لیست بر اساس معاینات ثبت شده در سیستم پذیرش و پرونده بیمار، بدست می آید. هنگام مراجعه بیمار به مطب یا کلینیک، اطلاعات مربوط به معاینه را می توانید در پرونده پذیرش وی ثبت کرده و توسط این بخش به کل معاینات ثبت شده به بیماران دسترسی خواهید. از آنجا که در بسیاری مواقع، عنوان معاینات عبارتی تکراری هستند و پزشکان با توجه به تخصص خود، دارای بیماران با ویژگی های یکسان هستند، نرم افزار آسان...

جزئیات بیشتر