دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

نرم افزار اسناد حسابداری

سند پرداخت (نرم افزار آسان طب)

ثبت اسناد دریافتی و پرداختی، یکی از امکانان نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی آسان طب می باشد. این امکان تحت عنوانی بخشی با نام امورمالی در این نرم افزار طراحی شده است. شما با ورود به بخش امور مالی قادر خواهید بود عملیات ثبت و مدیریت اسناد مالی دریافتی و پرداختی برای پزشکان، بیماران و دستیاران را انجام دهید. در صفحه اصلی نرم افزار گزینه ای تحت عنوان “پرداخت” و همچنین در منوی پرونده گزینه ای تحت عنوان “سند پرداخت” جهت دسترسی سریع برای صدور سند پرداخت قرار داده...

جزئیات بیشتر