دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

نرم افزار بیمه مریض

تعریف بیمه ها در نرم افزار آسان طب

تعریف بیمه ها در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه آسان طب، این امکان را فراهم می آورد تا بیمه های تحت پوشش مرکز را در نرم افزار تعریف کرده و به هنگام تشکیل پرونده و پذیرش بیماران مراجعه کننده، بیمه مورد نظر را لیست از قبل تعریف شده انتخاب کرد. . . . . . . .

جزئیات بیشتر