دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

نرم افزار ثبت فاکتور خرید

ورود کالا به انبار در سیستم انبارداری نرم افزار های عارف رایانه

قسمت ورود کالا به انبار در سیستم انبارداری نرم افزار های عارف رایانه، مربوط به ثبت اطلاعات فاکتور های خرید می باشد. ثبت و صدور فاکتور خرید علاوه بر مدیریت و نگهداری این فاکتورها، باعث می گردد تا کالا ها با توجه به مقدار تعیین شده در فاکتور، مقدار دهی جدید گردند یا موجودی آنها افزایش یابد.در قسمت بالای  پنجره فاکتور خرید جدید، میتوانید انبار تحویل گیرنده کالا ها، مشخصات تامین کننده، تاریخ و شماره فاکتور را تعیین نمائید. توسط گزینه های افزودن کالا، حذف، ویرایش که در...

جزئیات بیشتر