دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

نرم افزار دفتر چک

دفتر چک در نرم افزار

دفتر چک که در برخی از محصولات نرم افزاری عارف رایانه وجود دارد، بخشی است که می توان در آن چک های دریافتی و پرداحتی مشتریان را ثبت و مدیریت نمائید. توسط دفتر چک در کوتاهترین زمان می توان برای مشتریان چک صادر و چاپ کرد و همچنین چک های دریافتی از مشتریان را در قسمتی مجزا ثبت و مدیریت نمود. … دفتر چک دارای دو بخش چک های پرداختی و چک های دریافتی می باشد چک های پرداختی : آن دسته از چک هایی که ما برای مشتریان صادر می کنیم. چک های دریافتی : چک هایی که مشتریان جهت پرداخت صورتحساب...

جزئیات بیشتر