دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

نرم افزار دیسکت بیمه رایگان

نسخ و تهیه دیسکت بیمه

ثبت نسخ و ایجاد دیسکت بیمه، یکی از امکانات نرم افزار مدیریت درمانگاه، کلینیک و مطب آسان طب می باشد و توسط آن، مراکز پزشکی قادر خواهند بود عملیات صدور دیسکت مربوط به سازمان تامین اجتماعی یا نیروهای مسلح و … را به صورت فایل XML انجام دهند. همچنین تهیه انواع گزارشات بیمه ای از سیستم پذیرش و خدمات ارائه شده به بیماران، در این قسمت انجام می گردد.   قسمت لیست نسخ و بیمه برای ورود به قسمت لیست نسخ ثبت شده و ایجاد لیست جهت ارائه به بیمه، از منوی پرونده بر روی گزینه “نسخ و...

جزئیات بیشتر