دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

نرم افزار دیسکت بیمه

نسخ و تهیه دیسکت بیمه

ثبت نسخ و ایجاد دیسکت بیمه، یکی از امکانات نرم افزار مدیریت درمانگاه، کلینیک و مطب آسان طب می باشد و توسط آن، مراکز پزشکی قادر خواهند بود عملیات صدور دیسکت مربوط به سازمان تامین اجتماعی یا نیروهای مسلح و … را به صورت فایل XML انجام دهند. همچنین تهیه انواع گزارشات بیمه ای از سیستم پذیرش و خدمات ارائه شده به بیماران، در این قسمت انجام می گردد.   قسمت لیست نسخ و بیمه برای ورود به قسمت لیست نسخ ثبت شده و ایجاد لیست جهت ارائه به بیمه، از منوی پرونده بر روی گزینه “نسخ و...

جزئیات بیشتر

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی

نرم افزار مدیریت مراکز دندانپزشکی آسان طب، برنامه ای است که با نصب آن بر روی رایانه می توانید انواع مراکز دندانپزشکی نظیر: مطب، کلینیک و درمانگاه را کنترل و مدیریت نمائید. این نرم افزار به سادگی و در مدت زمان کوتاه، مراجعات بیماران مطب، کلینیک و درمانگاه دندانپزشکی را ثبت و مدیریت نموده و عملیاتی مانند: تشکیل پرونده، پذیرش، تعیین نوبت برای مراجعه بعدی و... را برای ایشان انجام می دهد. مجهز بودن به سیستم سامانه پیام کوتاه و سیستم کالرآیدی و امکاناتی نظیر:...

جزئیات بیشتر