دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

نرم افزار مدیریت بانک

تعریف بانک در نرم افزار

توسط قسمت تعریف بانک می توانید اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی را در سیستم تعریف کنید. تعریف حسابهای بانکی باعث می گردد هنگام انجام عملیات صدور چک یا واریز به حساب، نیازی به تایپ مجدد اطلاعات حساب نداشته باشید و هنگام گزارشگیری از این قسمت ها نیز اطلاعات دقیقی از گردش یک حساب بانکی خاص بدست آورید. تعریف بانک در قسمت تعریف دسته چک نیز قابل دسترسی می باشد. افزودن بانک جدید جهت افزودن بانک جدید از نوار ابزار بالای لیست، بر روی گزینه “جدید” کلیک نمائید تا پنجره ورود...

جزئیات بیشتر

مدیریت حسابهای بانکی در نرم افزار

توسط قسمت مدیریت حسابهای بانکی در نرم افزار، می توانید ضمن تعریف حسابهای بانکی خود، عملیات برداشت و واریز به این حسابها را طی اسنادی در نرم افزار ثبت کرده و از آنها گزارشات متنوع در تهیه نمود. در این قسمت با ثبت اطلاعات دقیق از واریز کننده و برداشت کننده می توانید حسابهای بانکی متعدد را کنترل و مدیریت...

جزئیات بیشتر