دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

نرم افزار مدیریت چشم پزشکی

نرم افزار مدیریت چشم پزشکی

نرم افزار چشم پزشکی، نسخه ای از نرم افزار آسان طب 2014 است که جهت مدیریت و حسابداری مطب چشم پزشکی طراحی گردیده است. این نرم افزار با مجهز بودن سیستم سامانه پیام کوتاه و ارائه امکاناتی نظیر: تشکیلی پرونده برای بیماران مراجعه کننده به مطب، پذیرش و ارائه خدمات، نسخه نویسی و تجویز عینک، تجویز دارو در نسخ، اتصال به قلم نوری، ایجاد و چاپ نسخ و ... مدیریت امور مربوط به مطب چشم پزشکی را برای پزشکان راحت نموده است. برای آگاهی بیشتر از مشخصات این نرم افزار، می...

جزئیات بیشتر