دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

نرم افزار مدیریت SMS

مدیریت پیامک ها در نرم افزار

توسط قسمت مدیریت پیامک در نرم افزار های عارف رایانه، می توانید گزارشاتی از پیامک های ارسالی و دریافتی توسط سیستم ارسال و دریافت پیامک بدست آورید، در این قسمت می توانید وضعیت پیامک های ارسالی را مورد بررسی قرار دهید.پیامک های دریافتی با کلیک بر روی گزینه “صندوق دریافت” می توانید لیست پیامک هایی که به سامانه پیام کوتاه شما ارسال گردیده است را مشاهده نمائید. در این لیست، در صورتی که شماره فرستنده پیامک، در لیست مشتریان ثبت شده در نرم افزار وجود داشته باشد، عنوان...

جزئیات بیشتر