دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

وقت دهی تلفنی درمانگاه

تماس های دریافتی در نرم افزار آسان طب

بخش “تماس های دریافتی” در نرم افزار مدیریت مطب، کلینیک و درمانگاه آسان طب، یکی از امکانات کاربردی این نرم افزار است که در راستای کنترل، سرویس دهی و مدیریت تماس های تلفنی دریافتی در سیستم تعبیه شده است. این قسمت توسط دستگاه کالر آیدی، ضمن نمایش مشخصات فرد تماس گیرنده با مرکز، امکان رزور وقت برای ایشان را در کوتاه ترین زمان فراهم کرده و همچنین توسط بخش “لیست کل تماس ها”، میتوان از این تماس ها، گزارشات متنوع تهیه...

جزئیات بیشتر