دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

پیامک برای بیماران

ارسال پیامک برای بیماران جهت یادآوری وقت

شاید برای شما که مدیر مرکز ارائه خدمات پزشکی هستید، پیش آمده که برخی بیماران به دلیل مشغله های فکری، وقت ملاقات تعیین شده با پزشک خود را فراموش کرده اند. بسیاری از مراکز برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی، معمولا” یک روز قبل یا در روز جاری با بیمار تماس گرفته و وقت ملاقات تعیین شده برای وی را یاد آوری می کنند. این امر در صورتی که تعداد بیماران از حدی بیشتر گردد، وقت گیر و نیاز به استفاده از منابع بیشتری چون: پرسنل، خط تلفن و … می گردد. نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی آسان...

جزئیات بیشتر