دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

گروه بندی کاربران در نرم افزار

گروه بندی کاربران در نرم افزار

گروه کاربران در نرم افزار های عارف رایانه، قسمتی است که می توان کاربران استفاده کننده از نرم افزار را توسط عناوین تعریف شده در آن، گروه بندی کرد. . گروه بندی کاربران این امکان را می دهد تا در برخی از قسمت های نرم افزار، کاربر را با توجه به گروهی که در آن عضو است، محدود کرد. بعنوان مثال: اگر بخواهیم کاربر، هنگام مشاهده لیست اطلاعات مشتریان، فقط اطلاعات مشتریانی را بتواند مشاهده کند که توسط هم گروهی های خود ثبت شده است. کافی است هنگام تعیین مجوز (منوی سایر> کاربران >...

جزئیات بیشتر