دانلود نرم افزار های مدیریت و حسابداری

گروه بندی کالا

معرفی کالا در سیستم انبارداری نرم افزار های عارف رایانه

بخش معرفی کالا در سیستم انبارداری نرم افزار های عارف رایانه، مربوط به ثبت و مدیریت اطلاعات کالا یا اجناس موجود در انبار می باشد. در این قسمت با درج مشخصات کالا، قیمت، عکس و … و گروه بندی آنها، می توانید هنگام صدور فاکتور در زمان کوتاهی نسبت به درج مشخصات کالا ها در اقلام فاکتور اقدام...

جزئیات بیشتر