آموزش محصولات

آموزش نصب و استفاده از نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی آسان طب
document آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار آسان طب (استقرار)
document آموزش استفاده از نرم افزار آسان طب (آموزش)
document آموزش نحوه تهیه فایل پشتیبان و نگهداری از سیستم (پشتیبانی)
 .
.
نرم افزار مدیریت مطب پزشکی
آموزش نصب و استفاده از نرم افزار هتلداری پارسیان گشت
document آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار هتلداری (استقرار)
document آموزش استفاده از نرم افزار هتلداری (آموزش)
document آموزش نحوه تهیه فایل پشتیبان و نگهداری از سیستم (پشتیبانی)
.
.
نرم افزار مدیریت و رزواسیون هتل
آموزش نصب و استفاده از نرم افزار مدیریت مراکز حقوقی
document آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار دستیار وکیل (استقرار)
document آموزش استفاده از نرم افزار دستیار وکیل (آموزش)
document آموزش نحوه تهیه فایل پشتیبان و نگهداری از سیستم (پشتیبانی)
.
.
دستیار وکیل
آموزش نصب و استفاده از نرم افزار مدیریت آژانس املاک
document آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار املاک (استقرار)
document آموزش استفاده از نرم افزار املاک (آموزش)
document آموزش نحوه تهیه فایل پشتیبان و نگهداری از سیستم (پشتیبانی)
.
.
نرم افزار مديريت املاك
آموزش نصب و استفاده از نرم افزار مدیریت نمایشگاه اتومبیل
document آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار نمایشگاه اتومبیل (استقرار)
document آموزش استفاده از نرم افزار نمایشگاه اتومبیل (آموزش)
document آموزش نحوه تهیه فایل پشتیبان و نگهداری از سیستم (پشتیبانی)
.
.
نرم افزار نمایشگاه ماشین
آموزش نصب و استفاده از نرم افزار مدیریت تاکسی سرویس و پیک موتوری
document آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار تاکسی سرویس و پیک موتوری (استقرار)
document آموزش استفاده از نرم افزار تاکسی سرویس و پیک موتوری (آموزش)
document آموزش نحوه تهیه فایل پشتیبان و نگهداری از سیستم (پشتیبانی)
.
.
نرم افزار مدیریت تاکسی سرویس و پیک موتوری
آموزش نصب و استفاده از نرم افزار مدیریت رستوران و فست فود
document آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار رستوران و فست فود (استقرار)
document آموزش استفاده از نرم افزار رستوران و فست فود (آموزش)
document آموزش نحوه تهیه فایل پشتیبان و نگهداری از سیستم (پشتیبانی)
.
.
نرم افزار رستوران و فست فود
آموزش نصب و استفاده از نرم افزار دفتر تلفن و مدیریت مشتریان
document آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار دفترچه تلفن (استقرار)
document آموزش استفاده از نرم افزار دفترچه تلفن (آموزش)
document آموزش نحوه تهیه فایل پشتیبان و نگهداری از سیستم (پشتیبانی)
.
.
نرم افزار دفترچه تلفن هوشمند
آموزش نصب و استفاده از نرم افزار چک نگار
document آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار چک نگار (استقرار)
document آموزش استفاده از نرم افزار چک نگار (آموزش)
document آموزش نحوه تهیه فایل پشتیبان و نگهداری از سیستم (پشتیبانی)
.
.
نرم افزار چاپ چک و مدیریت دسته چک
آموزش نصب و استفاده از نرم افزار انبارداری و فروش
document آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار انبارداری و فروش (استقرار)
document آموزش استفاده از نرم افزار انبارداری و فروش (آموزش)
document آموزش نحوه تهیه فایل پشتیبان و نگهداری از سیستم (پشتیبانی)
.
.
سیستم نرم افزاری انبارداری و و فروش

.

‫5/5 ‫(1 نظر)
دکمه بازگشت به بالا