تماس با عارف رایانه

آخرین آپدیت نرم افزار تاکسی سرویس و پیک موتوری عارف رایانه

از این پس اخبار مربوط به آخرین نسخه ارائه شده (Update) برای نرم افزار مدیریت آژانس تاکسی سرویس، پیک موتوری عارف رایانه را می توانید از طریق این صفحه دنبال کنید. در این صفحه ضمن معرفی تاریخ آخرین ویرایش صورت گرفته، گزارشی از تغییرات بوجود آمده در ویرایش جدید این نرم افزار نیز ارائه خواهد شد.

جهت بررسی وضعیت آخرین ویرایش نرم افزار خود، و بروز رسانی آن صفحه آموزش بروز رسانی نرم افزارهای عارف رایانه را مطالعه نمائید.

 
  • تغییر و ساده سازی نوار ابزار لیست پذیرش (ادغام تسوی حساب راننده و تسویه حساب مشترک در یک دکمه)
  • اضافه شدن یک گزارش کارکرد تفکیکی جدید به لیست گزارشات (گزارش کارکرد به تفکیک نوع سرویس و راننده)
  • نوبت دهی و انتخاب راننده از لیست نوبت، کمی راحت تر شد