تماس با عارف رایانه
خرید نرم افزار تماس بگیرید 021-66383606

تعریف نواحی بدن در نرم افزار مطب آسان طب

در صورتی که هنگام پذیرش بیماران مطب یا کلینیک، و درج خدمت ارائه شده در پرونده پذیرش بیمار، قصد داری ثبت کنید خدمت یا درمان صورت گرفته در کدام نقطه از بدن وی انجام شده است، می توانید آن دسته از نواحی بدن را که در مرکز بر روی آنها درمان انجام می گردد را در سیستم تعریف کرده و هنگام ثبت پرونده پذیرش برای بیماران مراجعه کننده، آن ناحیه را از لیست انتخاب نمائید.

تعریف نواحی بدن

نواحی بدن نرم افزار در کلینیک مطب

ثبت نواحی بدن در پرونده پذیرش بیماران، امکان تهیه گزارشات متنوع از لیست مراجعات و پذیرش های انجام شده بر اساس ناحیه خاص را برای پزشکان فراهم می کند.

‫0/5 ‫(0 نظر)
دکمه بازگشت به بالا