سند واریز به بانک در نرم افزار

«به علت تغییرات در شرکت فروش این محصول موقتا متوقف شده است!»

سند واریز به بانک سندی است که توسط آن می توانید اطلاعات مربوط به وجه واریزی به حسابهای بانکی را در قسمت مدیریت حسابهای بانکی نرم افزار  ثبت نمائید. اطلاعات سند واریز به بانک شامل، تاریخ و ساعت، مشخصات واریز کننده، مبلغ واریزی و شماره حسابی که وجه به آن واریز شده می باشد.

سند واریز به بانک در نرم افزار

سند واریز به بانک در نرم افزار

در قسمت بالای پنجره ثبت سند واریز به بانک، اطلاعات شخص واریز کننده را وارد نمائید. در قسمت کادر مقابل دکمه “شخص”، میتوانید تعیین کنید این وجه واریزی در حساب چه شخصی منظور گردد و با تیک زدن گزینه “درج مبلغ این سند، بعنوان مبلغ بدهکاری شخص در دفتر معین” باعث می گردد، یک سند بستانکاری برای شخص طرف حساب در دفتر معین ثبت گردد.

بیشتر بخوانید:

نرم افزار چاپ چک

در کادر مقابل دکمه “بانک”، کد بانک تعریف شده در سیستم را وارد نمائید. این عمل باعث می گردد به هنگام گزارشگیری از لیست اسناد واریزی به بانک ها، بتوانید گزارشاتی از اسناد واریزی به بانک خاص تهیه نمائید.

در صورتی که عملیات واریزی توسط کارت به کارت و از حساب خاص انجام شده است، میتوانید اطلاعات آن را در قسمت “بانک طرف مقابل” وارد نمائید. با ذخیره اطلاعات سند، سند مورد نظر در لیست موجود در بخش “مدیریت حسابهای بانکی” اضافه می گردد.

‫0/5 ‫(0 نظر)
دکمه بازگشت به بالا