آموزشآموزش نرم افزار درمانگاه

لیست کل تماس ها در نرم افزار

قسمت “لیست کل تماس ها” در نرم افزار، مربوط به مدیریت تماس هایی است که توسط بخش تماس های دریافتی و با استفاده از دستگاه کالر آیدی در سیستم ثبت شده هستند. تماس های دریافتی آن دسته از تماس هایی است که توسط سیستم مونیتورینگ خطوط تلفن توسط دستگاه های کالر آیدی، در بانک اطلاعاتی نرم افزار ثبت می گردند. شما در این لیست، می توانید از کل تماس هایی که با شماره تلفن های ثابت شما گرفته شده، گزارشات متنوع تهیه نمائید. این گزارشات میتواند بر اساس بازه زمانی خاص، تماس گیرنده خاص، و خط خاص باشد.

مدیریت تماس های تلفنی در نرم افزار.

تهیه گزارش از تماس های بازه زمانی خاص

جهت تهیه گزارش از تماس های دریافتی بازه زمانی خاص، ابتدا بر روی گزینه “جستجو” از نوار ابزار بالای لیست کلیک کنید تا پنجره جستجوی پیشرفته باز گردد. در پنجره جستجو، می توانید تاریخ شروع و پایان گزارش را تعیین کرده و بر روی گزینه جستجو کلیک نمائید.

.

پرینت تماس های تلفنی

برای چاپ یا گزارشگیری از لیست، کافی است بر روی گزینه “چاپ” از نوار ابزار کلیک کنید. همجنین جهت پیش نمایش اطلاعات قبل از پرینت، می توانید بر روی گزینه “نمایش” از نوار ابزار بالای لیست کلیک نمائید.

گزارش و پرینت تماس های تلفنی در نرم افزار..