آموزشآموزش نرم افزار انبارداری

معرفی واحدهای سنجش در سیستم انبارداری نرم افزارهای عارف رایانه

بخش معرفی واحد های سنجش در سیستم انبارداری این امکان را به کاربران می دهد تا آن دسته واحد های شمارش اجناس و کالا ها را که معمولا در برخی موارد یکسان هستند مانند : عدد، بسته، جعبه، کارتن و… را از قبل در سیستم تعریف کرده و به هنگام تعریف کالا واحد سنجش مورد نظر را انتخا نمایند. این عمل باعث صرف وقت کمتر در ورود اطلاعات توسط کیبورد می گردد.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.