نرم افزار

نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی ، ویرایش 92/03/21

نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی آسان طب ، ویرایش خرداد ماه 92 آماده استفاده کاربران ارجمند میباشد.

 

تغییرات انجام شده در این ویرایش عبارتند از:

  • تغییرات در سیستم پذیرش و ثبت شرح حالات
  • تغییرات در سیستم انبارداری و تجویز دارو
  • تغییرات در سیستم تعیین وقت

 

 

کاربران محترم برای دریافت فایل بروز رسانی شده نرم افزار، میتوانند از قسمت پشتیبانی سایت، درخواست خود را ارسال نمایند.

با تقدیم احترامات – واحد پشتیبانی