آموزشآموزش نرم افزار انبارداری

ورود کالا به انبار در سیستم انبارداری نرم افزار های عارف رایانه

قسمت ورود کالا به انبار در سیستم انبارداری نرم افزار های عارف رایانه، مربوط به ثبت اطلاعات فاکتور های خرید می باشد. ثبت و صدور فاکتور خرید علاوه بر مدیریت و نگهداری این فاکتورها، باعث می گردد تا کالا ها با توجه به مقدار تعیین شده در فاکتور، مقدار دهی جدید گردند یا موجودی آنها افزایش یابد.

فاکتور خرید سیستم انبارداری نرم افزار
در قسمت بالای  پنجره فاکتور خرید جدید، میتوانید انبار تحویل گیرنده کالا ها، مشخصات تامین کننده، تاریخ و شماره فاکتور را تعیین نمائید. توسط گزینه های افزودن کالا، حذف، ویرایش که در زیر لیست قرار گرفته اند می توانید عملیات افزودن، حذف یا ویرایش اقلام فاکتور خرید را انجام داده و پس از آن با کلیک بر روی گزینه ذخیره، اطلاعات فاکتور خرید را در لیست فاکتورهای خرید ثبت نمائید.

* اگر قبل از ثبت فاکتور خرید، گزینه “چاپ فاکتور” را تیک زده باشید، بلافاصله پس از ذخیره فاکتور، پنجره چاپ فاکتور باز می گردد و شما با توجه به قالب چاپی و چاپگر مورد نظر، میتوانید اطلاعات فاکتور خرید مورد نظر را بر روی برگه چاپ نمائید.

* تیک دار بودن گزینه “درج مبلغ این فاکتور در دفتر معین، بعنوان صورتحساب” باعث می گردد تا مبلغ مانده این فاکتور در حساب معین شخص تامین کننده، و بعنوان سند بستانکار، درج گردد.