آموزشآموزش نرم افزار دفتر تلفن

پرسش و پاسخ پیرامون نرم افزار دفترچه تلفن و مدیریت مشتریان

در این صفحه سوالات رایج کاربران نرم افزار دفترچه تلفن و مدیریت مشتریان توران را همراه با پاسخ قرار می دهیم. برخی سوالات دیگر نیز توسط کاربران مطرح شده که مربوط به کلیه محصولات شرکت می باشد و آن دسته از سوالات در بخش پرسش و پاسخ سایت قرار گرفته اند.  شما نیز در صورتی که سوالی دارید از بخش پشتیبانی برای کارشناسان ما ارسال نمائید تا درصورت عمومی بودن آن، در این صفحات قرار داده شوند.