آموزشآموزش نرم افزار وکالت

پرسش و پاسخ پیرامون نرم افزار مدیریت دفتر وکالت

در این صفحه سوالات رایج کاربران نرم افزار مدیریت دفتر وکالت دستیار وکیل را همراه با پاسخ قرار می دهیم. برخی سوالات دیگر نیز توسط کاربران مطرح شده که مربوط به کلیه محصولات شرکت می باشد و آن دسته از سوالات در بخش پرسش و پاسخ سایت قرار گرفته اند.  شما نیز در صورتی که سوالی دارید از بخش پشتیبانی برای کارشناسان ما ارسال نمائید تا درصورت عمومی بودن آن، در این صفحات قرار داده شوند.